Yıldız Yükseltme Nasıl Yapılır?

Yıldız Yükseltme Duası ve Esmaları, Yıldız düşüklüğü olanların yapması gerekenler. Marifetname Yıldız yükseltme nasıl yapılır? Yıldız yükseltmek isteyenler öncelikle nazar dualarını okumalıdır. Çünkü yıldızın düşmesinin en büyük nedenlerinin arasında nazar yer alır. İnsanlara nazar değdiği andan itibaren enerjileri düşmeye başlar ve hep negatif durumlarla veya olaylarla karşı karşıya kalırlar. Bu yüzden yıldız yükseltme için muhakkak nazar dualarının abdestli bir şekilde okunmasında yarar vardır.

Yıldız Yükseltmede Etkili Dua Hangisidir?

Aşağıda yıldız yükseltmek isteyenlerin okumaları gereken dua ayrıntılı bir şekilde verilmektedir:

 • Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).
 • Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
 • Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbinnâs. Melikinnâs İlâhinnâs Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.
 • Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Yıldız Yükseltme Hangi Durumlarda Yapılır?

Yıldız yükseltme işlemi genellikle üzerinde negatif enerjisi olan kişiler için yapılır. Negatif enerjilerin oluşmasının sebeplerinden birisi de göz değmesidir. İnsanlara nazar değmesi durumunda her zaman yıldızları düşük olmaya başlar. Bunun sonucunda da yıldız yükseltme duaları ve nazar duaları okunur. Bu duaların okunması için muhakkak abdest alınması gerekir. Bazende aşk büyüsü yaptıran kişilerin yıldızları düşük olabiliyor.

Yıldız Yükseltme Nasıl Anlaşılır?

Nazar değmesi sonucu insanlarda yıldız düşüklüğü meydana gelir. Yıldız düşüklüğünün olması durumunda da insanlarda her zaman ağırlık ve halsizlik oluşur. Bu kişiler sürekli uyku uyuma halinde olur. Aynı zamanda nazara maruz kalmış kişiler sürekli olarak esneyerek kendilerine nazar değdiklerinin farkına varır. Bu tür belirtiler ve etkiler ile karşı karşıya kalanlar muhakkak yıldız yükseltme ve nazar dualarını okumalıdır.

Yıldız Yükseltmenin Aşamaları Nasıl Uygulanır?

Yıldız yükseltmek için uygulanması gereken adımlar aşağıda tek tek açıklanmaktadır:

 • Öncelikle içten ve samimi bir şekilde niyet aşamasının yapılması gerekir. Bunun için “Allah’ım senden başka ilah olamaz. Bu yüzden sadece senden yalvarırım ki beni sana yakın kulların arasına kabul et. Yıldızım gök yüzündeki güneş gibi parlasın. İhtiyaç duyan her canlıyı durmadan ısıtsın. Bana ve muhtaçlara yol göstersin. Bana gösterdiğin yolda bana emrettiğin her şeyi yapmaya niyet ettim rabbim.” diyerek niyet edilmelidir.
 • Daha sonra sırasıyla 100 kez Tevhid, 500 defa La Havle ve 100 defa Salavat-ı Şerif okunmalıdır.
 • İstenilen dualar okunduktan hemen sonra da her biri 1 defa olma koşulu ile Ankebut, Nas, Felak, Ayetel Kürsi, Bakara, Kevser ve Fatiha sureleri baştan sona doğru bir şekilde okunmalıdır.

Yıldız Yükseltme İçin Kime Gidilmeli?

Yıldız yükseltme işlemi için bir medyum veya da hocaya gitmeye gerek yoktur diyemeyiz işinin evli bir medyuma gitmekte tabiki faydalıdır. Herkes kendi başına da nazar ve yıldız yükseltme dualarını abdestli bir şekilde okuyarak da negatif enerjilerini üstlerinden atabilir. Bu sayede kısa sürede eski pozitif enerjinize kavuşmuş olursunuz.                                          

Yıldız Yükseltmede Biyoenerji Etkili Midir?

Yıldız yükseltmek için biyoenerji etkilidir. Biyoenerjinin uygulanmasında yapılması gereken işlemler aşağıda sırasıyla yer alır:

 • Bir tane yıldız seçmeniz gerekir.
 • Ardından tercih ettiğiniz yıldızın şeklini, boyutunu, iklimini, rengini ve element yoğunluğunu detaylı bir şekilde bilmenizde yarar vardır.
 • Daha sonra gözlerinizi kapatın ve işaret parmağınızı yukarıya denk gelecek şekilde kaldırın.
 • Yıldız ile biyoenerji ısı titreşiminin temas etmesini sağlayın.
 • Yıldız ile biyoenerji arasında güzel bir bağlantı sağlanmış olur.
 • Üzerinizde yer alan bütün negatif enerjiler ve düşünceler tamamen yok olur ve her zaman pozitif olmaya başlarsınız.

Yıldız Yükseltme İşlemi İle Affetme Duygusu Nasıl Ortaya Çıkar?

Yıldız yükseltmek isteyenler öncelikle geçmişte yaşadıkları bütün kötü olayları ve insanları yok sayarak ve onlardan uzaklaşarak geçmişin üzerine bir çizgi çekmelidir. Yeni bir hayata başlamak için geçmişte kendilerine zarar veren bütün kişilerden uzak durarak kendilerine pozitif enerjiler yüklemelidirler. Bu sayede her zaman yeni başlangıçlar yaparak pozitif enerjiler elde etmiş olurlar.

Yıldız Yükseltme Her Zaman Uygulanır Mı?

Yıldız yükseltme işleminin zamanı bulunmaz. İsteyen herkes yıldız yükseltme işlemini istedikleri zamanda yapabilir. Özellikle üzerlerinde negatif enerji ve düşünceler barındıranlar hemen yıldızlarını yükseltmek için yıldız yükseltme ve nazar dualarını okumalıdır. Bunun sonucunda da kısa sürede bu kişiler pozitif enerjiler ile dolacaktır. Aşağıda yıldız yükseltmek için okunması gereken dua yer alır:

 • Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn. Ellezıne yü'minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun. Vellezine yü'minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun. İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun. Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem'ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym. Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü'minın. Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş'urun. Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun. Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun. Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş'urun. Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü'minü kema amenes süfeha' ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya'lemun. Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun. Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya'mehun

Yıldız Yükseltme İçin Kısa Dua Nasıl Okunur?

Yıldız yükseltmek için en etkili olan duanın okunuşu aşağıda yer alır:

 • Yâsîn Vel Kur’ân-il hakîm İnneke leminel murselîn. Alâ sırâtin mustakîm Tenzîlel azîzirrahîm. Litunzira kavmen mâ unzire âbâuhum fehum gâfilûn Lekad hakkal kavlu alâ ekserihim fehum lâ yu’minûn. İnnâ cealnâ fî a’nâkihim aglâlen fehiye ilel ezkâni fehum mukmehûn. Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min galfihim sedden feağşeynâhum fehum lâ yubsirûn. Ve sevâun aleyhim eenzertehum em lem tunzirhum lâ yu’minûn  innemâ tunziru menittebeazzikra ve haşiyerrahmâne bilgaybi febeşşirhu bimağfiretiv ve ecrin kerîm.  İnnâ nahnu nuhyil mevtâ ve nektubu mâ kaddemû ve âsârehum ve kulle şey’in ahsaynâhu fî imâmin mubîn.  Vadrib lehum meselen ashâbel karyeh. İz câehel murselûn.  İz erselnâ ileyhi musneyni fekezzebûhumâ fe azzeznâ bisâlisin fekâlû innâ ileykum murselûn Kâlû mâ entum illâ beşerun mislunâ vemâ enzelerrahmânu min şey’in in entum illâ tekzibûn Kâlû rabbunâ ya’lemu innâ ileykum lemurselûn.  Vemâ aleynâ illel belâgul mubîn  Kâlû innâ tetayyernâ bikum lein lem tentehû le nercumennekum vele yemessennekum minnâ azâbun elîm.  Kâlû tâirukum meakum ein zikkirtum bel entum kavmun musrifûn. Vecâe min aksalmedineti raculun yes’â kâle yâ kavmittebiul murselîn İttebiû men lâ yeselukum ecran ve hum muhtedûn  Vemâ liye lâ a’budullezî fetarenî ve ileyhi turceûn.  Eettehizu min dûnihî âliheten in yuridnirrahmânu bi-durrin lâ tuğni annî şefâatuhum şey’en velâ yunkizûn  İnnî izen lefî dalâlin mubîn. İnnî âmentu birabbikum fesmeûn. Kîledhulil cennete, kâle yâleyte kavmî yâ’lemûn.  Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mukremîn. Vemâ enzelnâ alâ kavmihî min badihî min cundin minessemâi vemâ kunnâ munzilîn. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhum hâmidûn. Yâ hasreten alel ibâdi mâ ye’tîhim min resûlin illâ kânûbihî yestehziûn. Elem yerev kem ehleknâ kablehum minel kurûni ennehum ileyhim lâ yerciûn.

Yıldız Yükseltme İçin Hangi Sureler Etkilidir?

Yıldız yükseltmek için okunması gereken sure aşağıda detaylı bir şekilde yer alır. Yıldız yükseltme için okunacak sureler içten bir şekilde okunmalıdır:

 • Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta’lemun. Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn. E te’mürunen nase bil birri ve tensevne enfüseküm ve entüm tetlunel kitab e fe la ta’kılun. Vesteıynu bis sabri ves salah ve inneha le keıratün illa alel haşiıyn. Ellezıne yezunnune ennehüm mülaku rabbihim ve ennehüm ileyhi raciun. Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel alemın. Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey’ev ve la yukbelü minha şefaatüv ve la yü’hazü minha adlüv ve la hüm yünsarun. Ve iz necceynaküm min ali fir’avneyesumuneküm suel azabi yüzebbihune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm ve fı zaliküm belaüm mir rabbiküm azıym. Ve iz ferakna bikümül bahra fe enceynaküm ve ağrakna ale fir’avne ve entüm tenzurun. Veiz vaadna musa erbeıyne leyleten sümmettehaztümül ıcle mim ba’dihı ve entüm zalimun. Sümme afevna anküm mim ba’di zalike lealleküm teşkürun. Ve iz ateyna musel kitabe vel fürkane lealleküm teehtedun. Ve iz kale musa li kavmihı ya kavmi inneküm zalemtüm enfüseküm bittihazikümül ıcle fe tubu ila bariiküm faktülu enfüseküm zaliküm hayrul leküm ınde bariiküm fe tabe aleyküm innehu hüvet tevvabür rahıym. Ve iz kultüm ya musa len nü’mine leke hatta nerallahe cehraten fe ehazetkümüs saıkatü ve entüm tenzurun. Sümme beasnaküm mim ba’di mevtiküm lealleküm teşkürun. Ve zallelna aleykümül ğamame ve enzelna aleykümül menne ves selva külu min tayyibati ma razaknaküm ve ma zalemuna ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun. Ve iz kulnedhulu hazihil karyete fe külu minha haysü şi’tüm rağadev vedhulül babe süccedev ve kulu hıttatün nağfirleküm hatayaküm ve senezıdül muhsinın. Fe beddellezıne zalemu kavlen ğayrallezı kıyle lehüm fe enzelna alellezıne zalemu riczem mines semai bi ma kanu yefsükun. Ve izisteska musa li kavmihı fe kulnadrib bi asakel hacer fenfecerat minhüsneta aşrate ayna kad alime küllü ünasim meşrabehüm külu veşrabu mir rizkıllahi ve la ta’sev fil erdı müfsidın. Ve iz kultüm ya musa len nasbira ala taamiv vahıdin fed’u lena rabbeke yuhric lena mimma tümbitül erdu mim bakliha ve kıssaiha ve fumiha ve adesiha ve besaliha kale e testebdilunellezı hüv edna billezı hüve hayr ihbitu mısran fe inne leküm ma seeltüm ve duribet aleyhimüz zilletü vel meskenetü ve bau bi ğadabim minellah zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunen nebiyyıne bi ğayril hakk zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun.
 • Tarih : 14.09.2021 18:42
 • Son Güncelleme : 29.11.2023 15:55

Yorum Yap

Yanıt Veriyorsun vazgeç