Çok Güçlü Dil Bağlama Duası

Ağız dil bağlama büyüsü arayanlar için dualı ritüel tavsiye edilir. Dil bağlama duası ve uygulayanların yorumları. İnanç, inanmanın temelinden gelen kendinize, çevrenize, dininize gönülden bir bağlılık duymaktır. Kendinize inandığınız da içtenlikte istediğinizde olmayacak bir şey yoktur. Allah her zaman yanınızdadır ve sizin için en hayırlısı neyse onun olması gerektiği gerçeğini size her durumda göstermektedir. Medyum hocalar sadece bir araç ve manevi bir yol gösteren olarak düşünebilirsiniz. Bahsedilen medyum gerçek medyumlardan olmalıdır. Medyum şikayetleri katagorisinden gerçek medyumları tespit etmeniz mümkündür. 

Ağzını bağla dilini tut duası, birine karşı nutkunun tutularak, kendini savunamadığın vakitlerde, karşı tarafa sözünü dinletebilmek, seni anlamasını ve dinlemesini sağlamak için okunan duadır.

Ağzın, Dilin Bağlanması için Genelde Okunan Bakara suresi 171. Ayeti

Bakara suresinin 171. Ayetinde yer alan ve Türkçe meali, ‘Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar, (Rab’lerine) dönmezler. ‘olan ayet kişinin karşısında bulunan kişiye en kaba tabirle ağzının dilinin tutula kalması için okunan duadır.

Bakara suresi’ni okumak isteyen kişi kime, ağzını bağlı dilini tut duasında bulunmak istiyorsa onun karşısına geçerek yüzüne doğru 7 defa içinden okuması gerekmektedir. Burada önemli olan inanmak ve güvenmektir. Kötü bir niyette bulunmaksızın mutluluk, huzur için yapılan dualar Allah’ın izniyle kabul olacaktır.

İşte Bakara suresinin 171. Ayeti aşağıda verilmektedir.

 • Bismillahirrahmanirrahim…

Summün bukmün umyün fe hum lâ yerciûn(yerciûne).

Aile üyeleri için Okunan Ağzını Bağla Dilini Tut Duası Nedir?

Bireyin babası, annesi veya kardeşleri tarafından laf söz işitmemek, daha sakin bir iletişim gerçekleştirmek için aile üyelerine yapılan ağzını bağla dilini tut duası bulunmaktadır.  Her bir aile ferdi için duayı okumadan önce uygulanması gereken ritüeller bulunmaktadır. Medyum yorumları bölümünde en çok denenen duaları paylaşan medyumlar vardır. Bu ritüeller;

Babaya dua etmek için babanın saç telinden bir tane alarak ateşte yakmak,

Anneye dua etmek için annenin giydiği bir tişörtü toprağa gömmek,

Kardeşe dua ermek için ise kardeşin uyumasını beklemek gerekmektedir.

 • Ellezî ceale lekumul arda firâşen ves semâe binââ(binâen), ve enzele mines semâi mâen fe ahrece bihî mines semarâti rızkan lekum, fe lâ tec’alû lillâhi endâden ve entum ta’lemûn(tâ’lemune).

Ve in kuntum fî reybin mimmâ nezzelnâ alâ abdinâ fe’tû bi sûretin min mislihî, ved’û şuhedâekum min dûnillâhi in kuntum sâdıkîn(sâdıkîne).

Fe in lem tef’alû ve len tef’alû fettekûn nârelletî vakûduhân nâsu vel hicâratu, uiddet lil kâfirîn(kâfirîne).

Ve beşşirillezîne âmenû ve amilûs sâlihâti enne lehum cennâtin tecrî min tahtihel enhâr(enhâru), kullemâ ruzikû minhâ min semeretin rızkan kâlû hâzellezî ruzıknâ min kabl(kablu) ve utû bihî muteşâbihâ(muteşâbihan), ve lehum fîhâ ezvâcun mutahharatun ve hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

Düşman için Okunan Ağzını Bağla Dilini Tut Duası Nedir?

Arkanızdan kötü konuşan hasımlarınızın dilinin sağlanması ve sevgilerini kazanmak için okunan duadır. Bu dua ile kendisine karşı olumsuz yönde konuşan kişilerin dilleri tutulur ve konuşamaz duruma gelirler. Zarar vermeden yalnızca iyi niyetli olduğunu düşündüğünüzde okunan ağzını bağla dilini tut duası aşağıda verilmektedir.

 • Ve âminû bi mâ enzeltu musaddikan li mâ meakum ve lâ tekûnû evvele kâfirin bih(bîhî), ve lâ teşterû bi âyâtî semenen kalîlen ve iyyâye fettekûni.

Kul ya ehlel kitabi lime tesuddune an sebılillahi men amene tebğuneha ıvecev ve entüm şüheda’* vemallahü bi ğafilin amma ta’melun

Ya eyyühellezıne amenu in tütıy’u ferıkam minellezıne utül kitabe yerudduküm ba’de ımaniküm kafirın

Ve keyfe tekfürune ve entüm tütla aleyküm ayatüllahi ve fıküm rasulüh* ve mey ya’tesım billahi fe kad hüdiye ila sıratım müstekıym

Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun.

Gelin İçin Yapılan Ağzını Bağla Dilini Tut Duası Nedir?

Gelinin çok konuşmasından ve eşini anne babaya karşı dolduruşa getirmesini durdurmak için edilen ağzını bağla dilini tut duasıdır. Gelinin duayı edenden önce kalkması gerekir. Gelinin önce kalktığı gün gusül abdesti alınarak aşağıdaki dua okunur.

 • Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi innî câilun fîl ardı halîfeten, kâlû e tec’alu fîhâ men yufsidu fîhâ ve yesfikud dimâe, ve nahnu nusebbihu bi hamdike ve nukaddisu lek(leke), kâle innî a’lemu mâ lâ tâ’lemûn(tâ’lemûne).

Ve alleme âdemel esmâe kullehâ summe aradahum alel melâiketi fe kâle enbiûnî bi esmâi hâulâi in kuntum sadikîn(sadikîne).

Kâlû subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmul hakîm(hakîmu).

Kayınvalide İçin Yapılan Ağzını Bağla Dilini Tut Duası Nedir?

Kayınvalidenin evliliğini bozduğunu ve eşinizi, sevgilinizi doldurduğunu düşünüyorsanız aşağıda bulunan ağzını bağla dilini tut duasını kayınvalidenizden bir tel saç alıp suya atarak okumanız gerekmektedir. Bahsi geçen dua aşağıda verilmektedir.

 • Fe telekkâ âdemu min rabbihî kelimâtin fe tâbe aleyh(aleyhi), innehu huvet tevvâbur rahîm(rahîmu).

Kulnâhbitû minhâ cemîa(cemîan), fe immâ ye’tiyennekum minnî hudenfe men tebia hudâye fe lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne).

Vellezîne keferû ve kezzebû bi âyâtinâ ulâike ashâbun nâr(nârı), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

Yâ benî isrâîlezkurû ni’metiyelletî en’amtu aleykum ve evfû bi ahdî ûfi bi ahdikum ve iyyâye ferhebûn(ferhebûne).

Kimsenin Hayır Dememesi için Okunan Ağzını Bağla Dilini Tut Duası Nedir?

İnsanların sürekli fikirlerinizi önemsememesi ve sizinle olan iletişimlerinin düşük olması için uygulanan ritüeldir. Öncelikle ritüele başlamadan önce abdestinizi almanız gerekmektedir. Sonra öncelikle 3 İhlas ve 1 Elham suresi okumalısınız. Okuma bittikten sonra diyebildiğiniz kadar ‘Allahumme ya Vedud ağzını bağla dilini tut’ diyerek hayır demesini istemediğiniz kişiye karşı üflemeniz gerekir. Aşk büyüsü ritüelleri arasında kullanılır sevdiğinin ağzını bağlamak için aşk büyüsü alanında kullanılmıştır.

Okunması gereken İhlas ve Fatiha (Elham) sureleri aşağıda verilmektedir.

İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm …

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Fatiha Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm …

Elhamdulillâhi rabbil'alemin

Errahmânir'rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en'amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Sevgili için Okunan Kuduriye Kadeh Duası Nedir ve Ne Amaçla Okunur?

Kuduriye Kadeh duası karşınızdaki kişinin ağzını, dilini bağlamak için edilen bir dua çeşididir. Her türlü dilek ve hacet için etkili bir duadır. Kuduriye Kadeh duası, Allah’ın nazarından makbul olan ve tutuşan dileklerin gerçekleşmişi için gene Allah’ın kullarına gönderdiği dualardan birisi olarak bilinmektedir.

Kuduriye Kadeh duasını okuyan kişilerin tüm yüreği ve sevgisiyle okuması karşısında sevdiği üzerine gerçekleşen dileklerinin, isteklerinin arzu ettiği gibi gerçekleştiği söylenmektedir. Aynı zamanda her türlü murat, dilek ve sevgi için okunmaktadır. Kuduriye Kadeh duasının okunması için olan durumlar ve nasıl okunacağı aşağıda verilmektedir.

 1. Kuduriye Kadeh duasını etmek için, cuma günü sela vaktini beklemek gerekmektedir. Gusül abdesti almış olan kişi 2 rekat namazını kıldıktan sonra kıble yönüne doğru dönerek 2 veya 4 kere canı gönülden istediği sevdiği için Kuduriye Kadeh duasını etmelidir.
 2. Eğer karı-koca arasındaki bir muhabbet için dua edilmek isteniyorsa, Bir tatlı üzerine 10 kere tekrarlanacak şekilde perşembe gecesi okuyarak sevdiğinin ve kendisinin yemesi sağlanır. Bunun sonucunda karı koca arasında tekrarlan hoş bir muhabbet oluşur.
 3. Eğer kadınlar tarafından sürmenin üzerine 10 kez tekrarlanarak okunursa ise sürmeyi süren kadının sevdiği ondan
 4. Eğer uzakta bulunan sevgiliyi tez zamanda yanınıza getirmek isterseniz, akan bir suyun yanına giderek 41 kere duayı tekrarlamanız gerekmektedir. Bunun sonucunda Allah suyun aktığı gibi sevdiceğin kalbi ve gönlüde böyle aksın der ve sevgili niyetle kastedilen yere tez zamanda gelir.
 5. Issız bir mahallede mum üzerine okunduğunda, sevdiğinin kalbi okuyan kişiye mum gibi erir.
 6. Duayı okuyup, bir kağıda yazıp üzerinde taşındığı vakit cümle alem düşman olsa bile üzerinde taşıyana karşı ağızları bağlanır, dilleri tutulur ve söyleyecek söz bulamazlar

İşte bu Kuduriye Kadeh duası aşağıda verilmektedir.

 • “Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.

La ilahe illellahül hakemül adlül metin.

Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.

La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllüsey´in kadir.

La ilahe illellahü şükran li ni´metih.

La ilahe illellahü ikraren bi rububiyyetih.

Ve sübhanellahi tenzihen li azametih.

Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahı cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenahı mikaile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.

Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.

Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi şitü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arşi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.

Ve bihakkismike ila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.

Ve bihakkısmikellezi nadake bihi ishaku fe kadeyte hacetehu aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra dedte aleyhi basarahu ve veledehu yusufe aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardı ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardı aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihil hıdıru lemma meşa alel mai aleyke ya rab.

Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.

İnneke entel kerimül kebiru.

Hasbünellahü ve ni´mel vekil.

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim

 • Tarih : 15.09.2021 11:35
 • Son Güncelleme : 29.11.2023 04:25

Yorum Yap

Yanıt Veriyorsun vazgeç